> Huisartsen

Onze huisartsenzorg

Onze huisartsenzorg bestaat uit huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Zij zijn bereikbaar via onderstaande telefoonnummers. Hieronder vind je hun namen en lees je wanneer onze huisartsen aanwezig zijn.

020 68 40 770 (praktijk Veenhof & de Wiljes)

020 68 40 877 (praktijk Amsdorf & Baneke)

020 68 45 309 (praktijk Stegenga & Van Boxel)

Erik Veenhof

spreekuur: di / wo / vr
BIG-nummer 99038445701

Elisabeth de Wiljes

spreekuur: ma / di / do
BIG-nummer 59912736401

Maura Amsdorf

spreekuur: di / wo / vr
BIG-nummer 39052304801

Willemijn Baneke

spreekuur: ma / wo / do
BIG-nummer 39066630501

Nienke Stegenga

spreekuur: di / wo / vr
BIG-nummer 39911317601

Catrien van Boxel

spreekuur: ma / wo / do

 

Christiaan Wempe

AIOS Praktijk Stegenga & Van Boxel
Spreekuur: ma / di / do / vr

Robbie Wesdorp

AIOS Praktijk Veenhof & de Wiljes
Spreekuur: ma / wo / do / vr

Jelmer van der Gugten

AIOS Praktijk Amsdorf & Baneke
Spreekuur: ma / di / do

> Praktijk-ondersteuners

Anja van der Post

POH Ouderen

Adonia Anches

POH Ouderen

Fouad El Ammouri

POH Somatiek

Marlies Leibbrand

POH Somatiek

Kiki Keijzer

POH Jeugd

Peter Sweers

POH GGZ

Alexa Hutzezon

POH Generalistisch

Wat doet de praktijkondersteuner?

Praktijkondersteuners huisarts

In onze huisartsenpraktijk werken ‘praktijkondersteuners huisarts’ (afgekort POH). De POH’s bieden zorg en ondersteuning aan patiënten die (tijdelijk) meer aandacht nodig hebben. De POH’s hebben hun eigen spreekuur en leggen huisbezoek af als dat nodig is. Zij hebben veel contacten met andere zorg- en hulpverleners in de wijk.

De huisarts verwijst patiënten naar de POH. De huisarts is nauw betrokken bij de zorg door de POH, en blijft medisch eindverantwoordelijk.

In onze praktijk werken POH’s voor de volgende doelgroepen:

 • mensen met een chronische aandoening (astma/COPD, hart- en vaatziekten, diabetes)
  controle van medicatie, voorlichting, (aanvullend) onderzoek.
 • mensen met psychische vragen of klachten
  (kortdurende) hulp bij psychische en psychosociale problemen, advies voor verdere hulp of behandeling.
 • kinderen tot 18 jaar
  hulp bij psychische klachten (vb. depressie, angst, ADHD of gedragsproblemen), bij opvoeding en/of de ontwikkeling van kinderen.
 • ouderen
  in kaart brengen van de hulp die kwetsbare ouderen nodig hebben, deze hulp in gang zetten en blijvend in de gaten houden
 • mensen met meer soorten problemen
  hulp bij inzicht en overzicht krijgen in de problemen, en de juiste hulp of zorg op de juiste plek in gang zetten.

> Dokters-assistenten

Melek Kuruahmet Yilmaz

Praktijk Veenhof & de Wiljes

Ine Cuppen

Praktijk Amsdorf & Baneke

Suzanne van Dijk

Praktijk Amsdorf & Baneke

Ingrid Koffijberg – van Barneveld

Praktijk Stegenga & Van Boxel

Hilde Peeters

Praktijk Stegenga & Van Boxel

Linda Kooi

Stagiair Doktersassistent

Imraan Sadloe

Stagiair Doktersassistent

Wat doet de doktersassistent?

De doktersassistent staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

U kunt bij de doktersassistent terecht voor:

 • Afspraken voor (telefonisch) spreekuur huisarts
 • Afspraken voor spreekuren andere disciplines
 • Korte adviezen (bij veel voorkomende en minder ernstige klachten)
 • Huisbezoeken inplannen
 • Praktische vragen (inschrijving, verwijsbrieven, etc.)
 • Herhaalrecepten
 • Uitslagen bloed-, urine en röntgenonderzoek
 • Urine-onderzoek (bij voorkeur inleveren tussen 8.00 en 10.00 uur)

Om haar taken goed uit te kunnen voeren, zal de assistent (bij het maken van de afspraak) soms aanvullende vragen aan u stellen of naar de aard van de klachten vragen. Dit heet triage. De assistent kan het spreekuur beter plannen als zij inzicht heeft in het aantal klachten en de aard van de klacht. Indien u deze informatie liever niet geeft, kunt u dit doorgeven.

De doktersassistent heeft net als de huisarts geheimhoudingsplicht.

Eigen spreekuur doktersassistenten
Tijdens dit spreekuur kunt u (op afspraak) terecht voor:

 • Meten van uw bloeddruk
 • Hypertensie spreekuur
 • Aanstippen van wratten
 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest (hiervoor worden kosten in rekening gebracht)
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Vaccinaties
 • Herhaalrecepten
 • Kleine kwalen
 • Informatie

> Centrum-manager

Roosje de Jong-Burger