Bij spoed! Als iedere seconde telt: 112

Voor spoedgevallen tijdens onze openingstijden (werkdagen van 8.00-17.00 uur),
het nummer van de praktijk en kies ‘9’.

Buiten openingstijden kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet door hier te klikken.
U krijgt dan direct advies.
Als nodig, belt u in geval van spoed daarna de huisartsenpost: 088 00 30 600.

Huisartspraktijken

Veenhof & de Wiljes: 020 68 40 770
Stegenga & Van Boxel: 020 68 45 309
Amsdorf & Baneke: 020 68 40 877

Buiten openingstijden belt u in geval van spoed de huisartsenpost: 088 00 30 600.

SAG gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
is geopend van maandag t/m vrijdag, van 8.00-17.00 uur.


SAG Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 200
1051 HL Amsterdam

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra maakt geen gebruik van fax-diensten. Communicatie met zorgprofessionals via de bekende platforms of ‘veilig-mailen’.

E-mail: info-staatslieden@sag-amsterdam.nl (NIET voor het maken of afzeggen van afspraken, en het insturen van medische vragen. Dit kan via de online patiëntenomgeving, zie hieronder).


Online patiëntenomgeving
De SAG heeft een online patiëntenomgeving. Hier kunt u een afspraak inplannen met een zorgverlener, een herhaalrecept aanvragen, een e-consult met uw huisarts aanvragen (én hebben) en uw medisch dossier inzien. Klik hier voor de online patiëntenomgeving (ook als u een account wilt aanmaken).