Bij spoed! Als iedere seconde telt: 112

Voor spoedgevallen tijdens onze openingstijden (werkdagen van 8.00-17.00 uur),
het nummer van de praktijk en kies ‘9’.

Buiten openingstijden kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet door hier te klikken.
U krijgt dan direct advies.
Als nodig, belt u in geval van spoed daarna de huisartsenpost: 088 00 30 600.

Huisartspraktijken

Veenhof: 020 68 40 770
Haverkort & Stegenga: 020 68 45 309
Amsdorf & Baneke: 020 68 40 877

Buiten openingstijden belt u in geval van spoed de huisartsenpost: 088 00 30 600.

SAG gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
is geopend van maandag t/m vrijdag, van 8.00-17.00 uur.


SAG Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 200
1051 HL Amsterdam
Fax: 020  68 65 371

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra maakt geen gebruik van fax-diensten. Communicatie met zorgprofessionals via de bekende platforms of ‘veilig-mailen’.

E-mail: info-staatslieden@sag-amsterdam.nl (NIET voor het maken of afzeggen van afspraken. Dit kan via de online patiëntenomgeving, zie hieronder)


Online patiëntenomgeving
De SAG heeft een online patiëntenomgeving. Hier kunt u een afspraak inplannen met een zorgverlener, een herhaalrecept aanvragen, een e-consult met uw huisarts aanvragen (én hebben) en uw medisch dossier inzien. Klik hier voor de online patiëntenomgeving (ook als u een account wilt aanmaken).